Projekt Dětské domovy tour 2013

Reportáž z koncertu v Kroměříži

O projektu

DDT 2013

Kapela R.E.J. vstupuje do nového vlastního projektu Dětské domovy Tour 2013. Cílem projektu je navštívit 10 dětských domovů nebo výchovných zařízení v oblasti Moravy a Slezska během roku 2013. Chceme sdílet víru, lásku a naději s dětmi, které strádají. Hudebně vzdělávací program, který v rámci koncertů přípravujeme, obsahuje jak samotný koncert, tak i besedu na téma Sex, AIDS, vztahy a posezení s dětma. Chceme také aktivně spolupracovat s místními církvemi, v městech, kde se koncerty budou konat.

V každém městě chceme kontaktovat a zapojit místní funkční církev do projektu. Nutnou součástí projektu je modlitební podpora a praktická návaznost práce v dětských domovech, kterou bychom chtěli práce pomocí místní církve. Chtěli bychom také pomoct dětem začlenit se do normálního života.

Finance

Kapela R.E.J. bude v rámci projektu hrát bez nároku na honorář. Přes to potřebujeme pokrýt cestovní náklady na dojezd do míst koncertů. Průměrný cestovní náklad na jeden koncert je 3.000 Kč.Potřebujeme tedy získat celkem 30.000 Kč.

Díky finanční podpoře v rámci adventních koncertů v Českém Těšíně, Jeseníku a Zábřehu se nám podařilo vybrat polovinu této částky.

Termíny koncertů

  • 8.6.2013 - Králíky
  • 14.9.2013 - Havířov
  • 16.10.2013 - Kroměříž
  • 7.12.2013 - Bohumín

Modlitební podpora

Naše fanoušky a příznivce prosíme o modlitební podporu v těchto oblastech:

  • Boží přízeň a moudrost při oslovování vybraných dětských domovů a výchovných zařízení
  • Boží nadpřirozené působení během naši služby dětem
  • ochrana na cestách
  • dostatek finančních prostředků

Staňte se součástí projektu

I Vy se můžete stát součástí projektu DDT 2013. Budeme velmi rádi za jakoukoli finační podporu, kterou můžete zaslat na číslo účtu: 201128318/0300, variabilní symbol 7777.